Golden Retriever Zucht  
 Love of golden Sky

   -Wurf   geb.am 21.05.2022                               

 

Name

HQ

Dr. Beuing

 HD                          re. / li. Auswertung durch GRSK


ED                           re. / li.  Auswertung durch GRSK              

Augen                   prcd-PRA GR_PRA 1+2

Extra                     PRA..HC..RD

Aika

          0,95

     A 1 / A 1

       0 / 0

frei druch Eltern


May

      0,92

     B 1 / B 1

       0 / 0

frei druch Eltern

Augen +Gonio frei   (DOK )

    

Buddy

          0,95

     A 1 / A 1

        0 / 0

frei durch Eltern


Finley

         0,95

    A 2 / A 2

       0 / 0

frei durch Eltern


Maylo


    A 2 / A 2

        0 / 0

frei durch ElternWir züchten im Retriever-Club-Deutschland e.V                                                         

                   www.retriever-club-deutschland.de

                                             * Vajra vom Hillersbachtal * 19.11.2014 *

 

                                               https://www.k9data.com/pedigree.asp?ID=640439( Vajra)

                                                    http://www.k9data.com       /pedigree.asp?ID=616012 (Eltern)           


          


 ZB-Nr.:                  - RCD.G 1318.14       

  Chip-Nr.:               -  276 098 104 883 626

 HD                        -  A2 / A2

 ED                          -  0 / 0

 HQ                         -  1,01

 PRA / RD / HC      -  frei     (DOK 06.01.2016) am 01.11.2019 Kontrolle )

 Gonio                  -  frei     (DOK 06.01.2016) am 01.11.2019 Kontrolle )

 Prcd – PRA                        -  frei       durch Eltern

 GR – PRA 1                       -  frei       durch Eltern

 GR – PRA 2                       -  frei     (Laboklin vom 16.12.2014)

 Ichthyose              -  N/ICH (Träger durch Eltern)

 Deg. Myelopathie            -  N/N     (Laboklin vom 22.07.2019)

 Muskeldystrophie           -  N/N     (Laboklin vom 24.07.2019)

 NCL                                   -  N/N     (Laboklin vom  24.07.2019)

 Ektopischer Ureter          - OB ( Untersuchung bei Dr.Blendinger 30.09.2019)  

                                                            https://www.blendivet.de/                                                         

 Begleithundeprüfung bestanden am :04.11.2017

Wesenstest bestanden am:  02.10.2016

 ZTP             -          06.10.2016

 ZZLB          -          11.10.2016

                           

 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos